Datadiefstal

Elk bedrijf heeft waardevolle informatie. Dat kunnen gegevens zijn over klanten of over het bedrijfsproces. Maar ook financiële informatie of intellectueel eigendom hebben grote waarde. Verlies van deze data kan desastreus uitpakken. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft dit risico nog groter gemaakt, nu dataverlies kan leiden tot hoge boetes.

De afgelopen jaren zijn vele bedrijven failliet of bijna failliet gegaan door een datalek. Een goed voorbeeld is Equifax, een Amerikaans bedrijf, dat inmiddels niet zozeer bekend is om zijn diensten als inschatter van kredietwaardigheid, maar vooral wegens het laten stelen van vertrouwelijke informatie van zijn klanten.

Echter, ook kleinere datalekken zijn vervelend. Allereerst moeten experts onderzoeken hoe het lek is ontstaan. Daarna moet een medewerker aangifte doen. Gedupeerden moeten op de hoogte gesteld worden en er moet mogelijk een melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kost tijd en geld. Indien het bedrijf het datalek openbaar moet maken (en dat is heel vaak), leidt het meestal tot imagoschade en verlies van vertrouwen van klanten. Diefstal van intellectueel eigendom is zo mogelijk nog erger, omdat het direct de concurrentiepositie van het bedrijf bedreigt.

Misverstanden over dataverlies

Veel ondernemers denken dat datalekken voornamelijk veroorzaakt worden door virussen of andere malware. Maar in de praktijk zijn de belangrijkste oorzaken onzorgvuldigheid van de eigen medewerkers, (oud-)medewerkers met slechte bedoelingen en/of fouten in de configuratie van de systemen. Voor de gevolgen maakt dit echter niet uit.

Een andere veelgehoorde misvatting is dat data die buiten het bedrijf is opgeslagen onder de verantwoordelijkheid valt van de externe partij. Dat is zeker niet het geval. De eigenaar van de data blijft op grond van de AVG altijd verantwoordelijk. Om deze verantwoordelijkheid te nemen, moet een onderneming een verwerkersovereenkomst sluiten met de partijen die gegevens namens het bedrijf opslaan.

De waarde van data is vaak lastig in te schatten. De kosten bij dataverlies worden echter snel duidelijk en overstijgen al snel elk calamiteitenpotje.

Een cybercrimeverzekering kan helpen. Vooraf, met het geven van advies. Tijdens het incident door het leveren van kennis en expertise. En achteraf, door het vergoeden van de geleden schade.

Vul uw telefoonnummer in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug!

Skip to content