Durft u nog zonder een cybercrimeverzekering?

Lees verder

Ook als particulier ingedekt

Lees verder

Cybercrimeverzekering voor MKB

Lees verder

Aansprakelijkheid

Cyberincidenten kunnen de bedrijfsvoering van een bedrijf volledig verstoren. Het kan zijn dat daardoor verplichtingen niet kunnen worden nagekomen, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is.  Dat kan op allerlei manieren en op allerlei niveau's gevolgen hebben.

Op kleine schaal kan het een bakker zijn wiens computer besmet is met ransomware, zodat hij de bestelde bruidstaart niet op tijd levert. Op grote schaal kan het een beursgenoteerd bedrijf zijn, dat zijn verplichtingen aan aandeelhouders niet kan nakomen omdat wegens een langdurige DDoS-aanval. Of de fabriek die met een virus kampt: uit veiligheidsoverwegingen worden de machines stilgelegd. Maar daardoor levert het bedrijf bepaalde onderdelen te laat en loopt een groot infrastructureel project vertraging op.

In al deze situaties kan sprake zijn van aansprakelijkheidsclaims. Vaak vallen deze niet onder de standaard aansprakelijkheidsverzekeringen. Een cybercrimeverzekering dekt deze vaak wel.

RISICO'S

Ransomware

Uw computer(s) of bestanden in gijzeling door een virus of hacker? Losgeld betalen of zelf oplossen?

Datadiefstal

Uw vertrouwelijke informatie in handen van onbevoegden: een nachtmerrie voor ieder bedrijf

Aansprakelijk-heid

Cyberincidenten kunnen zorgen voor claims van leveranciers, partners of klanten.

dDoS-aanval

Hoeveel schade hebt u als uw website of clouddienst niet meer bereikbaar is?

Discontinuïteit

Cybercrime kan een bedrijf stil leggen. De schade loopt elk uur op. Bent u voorbereid?

Imagoschade

Een slecht opgevangen incident kan leiden tot veel negatieve aandacht en nog jaren aan uw imago kleven.