aansprakelijkheid

Cyberincidenten kunnen de bedrijfsvoering van een bedrijf volledig verstoren. Het kan zijn dat daardoor verplichtingen niet kunnen worden nagekomen, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is.  Dat kan op allerlei manieren en op allerlei niveau’s gevolgen hebben.

Op kleine schaal kan het een bakker zijn wiens computer besmet is met ransomware, zodat hij de bestelde bruidstaart niet op tijd levert. Op grote schaal kan het een beursgenoteerd bedrijf zijn, dat zijn verplichtingen aan aandeelhouders niet kan nakomen omdat wegens een langdurige DDoS-aanval. Of de fabriek die met een virus kampt: uit veiligheidsoverwegingen worden de machines stilgelegd. Maar daardoor levert het bedrijf bepaalde onderdelen te laat en loopt een groot infrastructureel project vertraging op.

In al deze situaties kan sprake zijn van aansprakelijkheidsclaims. Vaak vallen deze niet onder de standaard aansprakelijkheidsverzekeringen. Een cybercrimeverzekering dekt deze vaak wel.

Vul uw telefoonnummer in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug!

Skip to content