CBS: Een op negen Nederlanders in 2017 slachtoffer van cybercrime

In 2017 is 11 procent, dus 1 op de 9 Nederlanders, slachtoffer geworden van cybercrime. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor (pdf) van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor deze jaarlijkse monitor hebben 150.000 personen een uitgebreide vragenlijst ingevuld.

Van de cybercrimedelicten komt hacken in 2017 het meest voor (5 procent). Dit wordt gevolgd door koop- of verkoopfraude (4 procent), pesten via het internet (3 procent) en identiteitsfraude (minder dan een half procent). In 2017 deed 8 procent van de slachtoffers van cybercrime aangifte bij de politie.