Nieuwe wet bescherming bedrijfsgeheimen

Op 23 oktober jl is een nieuwe wet ingegaan voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Niet-openbaargemaakte know-how en bedrijfsinformatie worden beschermd tegen onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking. Van ‘bedrijfsgeheimen’ is sprake in de nieuwe wet wanneer bedrijfsinformatie handelswaarde heeft ‘omdat zij geheim is’ en als de houder deze informatie ‘heeft onderworpen aan redelijke maatregelen om haar geheim te houden’. Deze wet is vooral belangrijk voor innovatieve bedrijven, voor wie datadiefstal een groot bedrijfsrisico is.

Bron

Vul uw telefoonnummer in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug!

Skip to content