Cybercrime delicten zelden opgelost

Uit de cybersecuritymonitor van het CBS blijkt dat cybercrime delicten zelden door de politie worden opgelost. In nog geen 5% van de aangiften in 2017 heeft de politie een dader gevonden. Dit is fors minder dan in 2016. Toen werd nog 8,6% van de aangiftes van cybercrime opgelost.

Voor een deel komt dit, doordat er in 2017 minder delicten zijn opgelost dan in 2016 (105 tegenover 160). Tegelijkertijd is het aantal geregistreerde misdrijven sterk toegenomen (2300 tegenover 1875). Wel zijn er meer verdachten geregistreerd: 220 tegenover 210 in 2016.

Van alle Nederlanders is in 2017 11% slachtoffer geworden van cybercrime. Van alle gevallen van identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten samen is in 2017 ruim een kwart (27 procent) gemeld bij de politie of een andere instantie.

Volgens afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid diende de politie in 2017 270 cybercrimezaken op te pakken. Het is aan de hand van de CBS-cijfers niet af te leiden of dat streven is behaald.

 

Vul uw telefoonnummer in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug!

Skip to content