CBS: bedrijven doen meer tegen cybercrime

Het CBS meldt dat bedrijven het afgelopen jaar sterk hebben geïnvesteerd in cybersecuritymaatregelen. Dat staat in de cybersecuritymonitor van 2018. Vooral middelgrote bedrijven maken een inhaalslag, maar over de hele linie was er een groei te zien.

Het percentage bedrijven dat zes of meer maatregelen nam om cyberincidenten te voorkomen, neemt sterk toe naar mate het bedrijf groter wordt: van 1 op de zes bedrijven met maar twee medewerkers tot 9 van de 10 voor bedrijven van meer dan 500 medewerkers.

CBS Cybersecuritymaatregelen
Overzicht Cybersecuritymaatregelen uit CBS Cybersecuritymonitor

Opvallend was de hoeveelheid gemelde cyberincidenten af is genomen ten opzichte van het jaar ervoor: In 2017 rapporteerde 30 procent van de bedrijven met 500 of meer werkzame personen een aanval van buitenaf aan het CBS. In 2016 was dat nog ruim 40 procent. Bijna de helft van deze aanvallen leidde tot kosten voor het bedrijf. Bedrijven meldden voornamelijk uitval van ICT-diensten door een incident.

Vooral grote bedrijven melden dat ze een incident hebben gehad. Dit zal aan de ene kant zijn omdat ze een groter doelwit zijn. Aan de andere kant zal de detectie bij grote bedrijven ook beter zijn.

Vul uw telefoonnummer in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug!

Skip to content