AIG: veel verzekeringsclaims door cybercrime

AIG, een grote verzekeraar, geeft in een recent Cyber Claims Intelligence-rapport aan dat er een groeiend aantal claims binnen komt van bedrijven die worden afgeperst. Dat kan bijvoorbeeld komen door ransomware, waarbij bestanden ontoegankelijk zijn totdat er betaald wordt; of gegevensdiefstal, waarbij het wel of niet lekker van de gegevens afhangt van de betalingsbereidheid van het slachtoffer.

Grootschalige uitval, een DDoS-aanval of het lekken van grote gegevensbestanden zonder afpersing komen ook nog steeds veel voor.

De verwachting is, dat de AVG zal zorgen voor meer schadeclaims.

Hieronder zijn de cijfers te zien, ingedeeld naar categorie:

overzicht claims cybercrime AIG