Achmea lekt gegevens van duizenden klanten

Door een datalek zijn persoonsgegevens van 10.000 klanten van Achmea openbaar geworden. De getroffenen zijn personen die een pensioenuitkering van de organisatie ontvangen. Het lijkt te gaan om gegevens die via een medewerker zijn buitgemaakt. Onderdeel van de dataset zijn namen, burgerservicenummers en uitgekeerde bedragen.

Achmea heeft een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan van de gelekte data. Nader onderzoek moet uitwijzen waar de gegevens terecht zijn gekomen. De getroffenen zijn op de hoogte gesteld. Mocht het datalek te wijten zijn geweest aan onvoldoende beveiliging, dan kan het bedrijf een boete krijgen.

Ironisch genoeg bieden twee Achmea-dochterondernemingen cybercrimeverzekering aan: Interpolis en Centraal Beheer. Onderdeel van die verzekeringen is hulp bij datalekken.

Vul uw telefoonnummer in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug!

Skip to content