ADVIES: Imagoschade voorkomen of beperken

Als een bedrijf slachtoffer is geworden van cybercrime, ligt imagoschade altijd op de loer. Vooral bij dataverlies is het risico op negatieve publiciteit groot. Wat kun je als bedrijf doen om imagoschade te voorkomen?

  1. Allereerst: zorg dat de basis op orde is. Dit maakt uitleggen achteraf veel makkelijker. Een datalek kan gebeuren. Een datalek door cybersecurity beginnersfouten is voor het imago van het bedrijf funest. Lees de tips hier.
  2. Maak een goede inschatting van de gevolgen en effecten van een aanval voor er sussende nieuwsberichten de deur uit gaan. Liever eerst een slag om de arm dan later moeten vertellen dat het erger was dan eerder gecommuniceerd.
  3. Doe aangifte in geval van een inbraak in de systemen.
  4. Neem zo ruim mogelijke preventieve acties, bijvoorbeeld door het resetten van de wachtwoorden van alle gebruikers, het opnieuw installeren van de systemen, etc. Zo is duidelijk dat het bedrijf het probleem serieus neemt.
  5. Informeer liever teveel dan te weinig mensen. Vergeet ook de Autoriteit Persoonsgegevens niet als er sprake is van dataverlies.
  6. Leer van de gemaakte fouten en verbeter de maatregelen en procedures.

Een cybercrimeverzekering kan helpen door het beschikbaar stellen van expertise, het nemen van schadebeperkende maatregelen en het vergoeden van geleden schade.